Çağrı


Ernst Thälmann'ın katledilmesinin

70. yıl anma etkinliklerine çağrı


Thälmann yoldaşın anısına...

Thälmann yoldaş ölmüş ! İnanamayorum, 

Yoldaşların yoldaşını kaybettik...

Etrafında ki herkese örnek di,

Dostla dost olur, düşmanları korkardı

Thälmann yoldaş bizden gitmiş olsa bile,

Yasımız gücümüzden tüketmemeli

Onun açtığı yoldan giderek,

Bir gün intikamını alacağız

(Buchenwald'da anonim bir Sovyet tutuklusu)


Tüm ilerici güçlere çağrı:


Neo-Faşizime ve savaş tehlikesine karşı omuz omuza mücadele !!!

Tarihin içeriğinin boşaltılmasına ve tarih çarpıtmasına son !!!

Anti-Faşist direnişcilerinin isminin verildiği alan, cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesine son !!!

Anti-Faşist direnişcilerinin anıt yıkımına son !!!

Komünist ve anti-faşist direnişin çarpıtılmasına son !!!


18 Ağustos 2014'de, Ernst Thälmann'ın, 11 yıl hücre hapsinden sonra, 18 Ağustos 1944'de, Buchenwald'de katledilmesinin 70. yıldönümü oluyor.

Bir ihbar üzerine, 3 Mart 1933'de faşistler tarafından Berlin'de tutuklanan Ernst Thälmann, 17 Ağustos 1944'e kadar yattığı Bautzen'de hücre hapsinden alınarak, Weimer yakınlarında bulunan Buchenwald Toplama Kampına getirilerek, 18 Ağustos 1944 sabahı, Hitler'in emriyle katledilmiştir. Faşizim, Ernst Thälmann'ın yakılan naaşının küllerini bile dağıtarak, bir mezar yapma olanağını bırakmamıştır.

Katliamı da bugüne kadar da yargılanmamıştır.


Almanya Komünist Partisi ve KızılCephe Mücadele Birliği Başkanı sıfatıyla tutuklanan Ernst Thälmann, serbest bıraktırmak amacıyla başlatılan uluslararası dayanışma kampanyasında, faşizime karşı direniş sembolü olmuş ve tutukluluk dönemi ve sonrasında da, mücadele ve direnişinden dolayı takdir görmüştür.

Çok sade ve net bir üslupla, kapitalizim-faşizim-savaş bağlantısını kurabilen  Ernst Thälmann, düşmanlarının her zaman nefretini kazanmıştır.


Ernst Thälmann'ı katletdiler ama onun düşüncelerini asla !!!


Bugün burjuvazi, komünist direnişi ve işci sınıfının direniş savaşcılarını kafalardan silmek istiyor.

Ernst Thälmann ve diğer antifaşistlerin isimlerinin verildiği sokak isimlerini, meydan isimlerini ve  okul isimlerini değiştiriyor, anıtlarını farklılaştırıyor veya Ziegenhals'de olduğu gibi komple imha ediyor.Berlin'de bulunan  Ernst Thälmann Anıtı'da, geniş bir direniş kampanyası ve kendi yasaları olan Anıt Koruma Yasaları'na rağmen, konut mafyası ve belediye politikacılarının ortaklaşa çalışması sonucu, yıkılmak isteniyor.

Ernst Thälmann Anıt alanında, ''yeni'' çevre düzenlemesi adına, anıtı sökerek, sadece bir bilgi tabelası bırakmak isteniyor.

Burada çok uyanık olmak ve Ernst Thälmann'ın onuruna yaraşır bir  savunma yapmak gerekiyor.


Almanya Komünist Partisi ve Kızıl Cephe Mücadele Birliği Başkanı Ernst Thälmann ve onun binlerce yoldaşının katliamını unutmayacağız, unutturmayacağız.


Avrupa'da katledilen milyonlarca Yahudi ve Romanlar ve başta Sovyetler Birliği'nin ve diğer Avrupa halklarının milyonlarca savaş kaybı, bizleri faşizime ve savaşa karşı harekete geçirmeye yeterlidir. Alman sermayesinin bir kısmının, askeriyesinin bir kısmının, polisinin ve yargısının bir kısmının Naziler ile işbirliği sonucunda, 30 Ocak 1933'de Hitler iktidara gelmiştir.

İşci sınıfının ve anti-faşistlerin birliğinin oluşturulamaması da, çok büyük etkenler arasındadır.

Almanya'da, 1990 yılından bu yana faşistler tarafından yine cinayetler işlenmektedir. Faşist terörün geldiği boyutu da, sadece NSU cinayetleri ile açıklamak yetersiz olur. Alman gizli servisleri ve özellikle Anayasayı Koruma Örgütü (Verfassungschutz/VS) bu cinayetlerin uygulanmasında, çok ciddi rol aldılar.


Olayların kamuoyuna çıkan kesiminin de, buzdağının sadece tepesi görebiliyoruz.

Bundan dolayı da,  NSU cinayetlerinin tüm açıklıkla ortaya çıkartılmasını talep ediyoruz.

Ayrıca, NSU üyelerinin açıklanması ve devletin bu tür faşist örgütlere (Nasyonaldemokrat Parti / NPD), ''V-Männer“ adı altında, Polis kurumu, BND (Almanya Haberalma Servisi), MAD (Askeri Savunma Servisi), VS (Anayasayı Koruma Örgütü) üzerinden gibi verdiği ekonomik desteğin açıklanmasını istiyoruz.


Nasyonaldemokrat Parti (NPD) ve Anayasayı Koruma Örgütünün yasaklanması da bir başlangıç olabilir. Bu başlangıç, anti-faşist çalışmanın konumunu yükselteceği gibi, sağ ve faşist yapıların, kendilerini ''merkez'' yapılar gibi göstererek, devletin ''faşistlere'' ve ''solculara'' karşı birşey yapmadığı iddasını boşa çıkartabilir.

Bunun için, faşizime, faşist çetelere ve onların destekcilerine karşı mücadele ancak ortak yapılabilinir. Son birkaç ay içinde, Dresden'de, Berlin'de, Cottbus ve Pforzheim'de nazi çetelerine ve etkinliklere karşı elde edilen zaferler, ortaklaşa yapılan mücadelenin ürünleridir.


Faşizime ve gericiliğe beraber mücadele etmeliyiz !!!

Devletin ürettiği, ''Faşistler'' ile ''Solcular'' eşittir formülüne, dolayısı ile faşistlerin önemsenmeden, sosyalist güçlerin kriminalize edilmesine karşıyız !!!


Bankaların ve uluslararası holdinglerin AB'si, alman emperyalist politikası üzerinden, Yunanistan, Portekiz ve İspanya'yı iflasın eşiğine getirdi. Sermayenin krizini, bu ülkelerin işci sınıfına ödetiyorlar. Paralel olarak avrupada faşist partiler güçlendiriliyor ve Yunanistan'da ''Altın Şafak'' gibi faşist kurumlar kuruluyor, Fransa'da ''Milliyetci Cephe'' seçimleri kazanıyor


Ukrayna'da ki son gelişmeler, olayları çok duyarlı izlememize vesile oluyor.

ABD, Almanya ve Fransa tarafından, darbe için, bir ''regime chance'' (rejim değişimi) için,''muhalefet'' adı altında, faşist ve anti-semit güçler görevlendiriliyor.

Rusya'ya karşı giriştikleri bu provokasyonla,  ABD, Almanya ve Fransa ateşle oynamaktır.


Yugoslavya'da, Somali'de, Irak'da, Afganistan'da, Libya'da, Suriye'de, Mali'de ve Ukrayna'da, bu emperyialist talana dur diyelim.

Emperyalist savaş kışkırtıcılığına, enternasyonalist söz eylemle cevap verelim.


Ana düşmanımız ülke sınırları içindedir.

Savaşa savaş !!!

Ernst Thälmann'ın katledilmesinin 70. yılında, faşistler, ırkçılar ve anti-semitler tarafından öldürülen tüm insanları anıyoruz.


23 Ağustos 2014'de, ortaklaşa düzenleyeceğimiz etkinliklere sizleri de bekliyoruz.


Karl-Liebknecht-Evinde yapılacak bir etkinlikten sonra, Greifswalder Straße bulunan, Ernst Thälmann Anıtına yürünecek ve Ernst Thälmann Anıtına konuşmalar ve müzikli kültürel etkinlikler yapılacaktır.


Vera Dehle-Thälmann (Rosa ve Ernst Thälmann'ın torunu), Hamburg Ernst Thälmann Anıtı Derneği Yönetimi, Ziegenhals  Ernst Thälmann Anıtı Dostluk Derneği, Devrimci Dostluk Birliği (RFB), Ernst Thälmann Anıtı Etkinlik Birliği


İmzacılar:

Alfred Klahr Gesellschaft, Wien, Österreich; Antifaschistische Aktion Burg (AAB); Antifaschistische Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh e.V.; Antifaschistische Linke Fürth (ALF); Antifaschistische Revolutionäre Aktion Berlin (ARAB); Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde e.V. (BüSGM); Communist Party of Ireland (KPI); Communist Party of Britain (CPB); DDR-Kabinett e. V., Bochum; Deutscher Freidenker-Verband (DFV) – Verbandsvorstand) – LV Berlin/Bbg. – LV Nord; Deutsche Kommunistische Partei (DKP); Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu - Gençlik (DIDF-Jugend); Freie Deutsche Jugend (FDJ); Freundeskreis Palast der Republik, Berlin; Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde e.V. (GBM); Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Unterstützung  e. V. (GRH); Gruppe Kommunistische Arbeiterzeitung (KAZ); Hope not Hate, Greater Glasgow, Schottland, Großbritannien; Initiative Buchenwald-Gedenken; Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen Rechte ehemaliger Angehöriger bewaffneter Organe und der Zollverwaltung der DDR e. V. (ISOR); Kommunistische Plattform in der Linkspartei (KPF); Kommunistische Partei Deutschlands (KPD); Marx-Engels-Zentrum (MEZ), Berlin; Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e. V. (OKV); für den RotFuchs – Förderverein e. V.: Götz Dieckmann; für den RotFuchs - Monatszeitschrift: Klaus Steiniger; Sozialistische Jugend Deutschlands (SJD) - Die Falken, Niederbayern/Oberpfalz; Türkiye Komünist Partisi-1920 (TKP-1920); Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschisten (VVN-BdA), Berlin-Lichtenberg; Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Verband der Antifaschistinnen und Antifaschisten e.V. (VVN-VdA), Berlin


Mail: vorstand@etg-ziegenhals.de
download here:    Çağrı_tur.pdf